Artículos

Aspecte ale reflecţiei escatologice în tradiţia Răsăritului ortodox şi receptarea lor în ţările române

Aspecte ale reflecţiei escatologice în tradiţia Răsăritului ortodox şi receptarea lor în ţările române

Aspecte ale reflecţiei escatologice în tradiţia Răsăritului ortodox şi receptarea lor în ţările române

Bedros, Vlad

Studia Patzinaka, 4/2007, págs. 175-193

Resumen

O înţelegere adecvată a iconografiei funerare pusă în joc de Biserica creştină răsăriteană este condiţionată de cunoaşterea - sau măcar intuirea - modului în care această Biserică (în sensul literal de Ekentaklesa aprenagoinîa) omului. Investigaţia în domeniul problemei morţii trimite instantaneu la domeniul antropologiei, iar cel interesat în acest tip de demers trebuie să ia în seamă modelul oferit, în acest domeniu, de cercetătorii Europei creştine apusene. Dificultatea care ia naştere din acest imperativ este aceea că, pentru arealul răsăritean, suntem lipsiţi de suficiente date precisa şi detaliate care să dea seamă de un “sentiment al morţii”, as a cum se configura el in imagul colectiv creştin al laicilor de rând. În consecinţă, ceea ce voi încerca în aceste pagini este o conturare a câtorva trăsături specifice modului de a privi moartea şi soarta viitoare a omului, aşa cum sunt acestea ilustrate de o serie de texte de natură îlenstologică, argumentâ deci utilitatea lor pentru a înţelege nu doar o “poziţie oficială”, un mediilor cultiva sau a elitelor eclesiastice, ci şi “poziţia neoficială” a masei creştinilor răsăriteni.


Ver el vídeo: Noua structură a subiectelor de evaluare națională (Junio 2021).